SAMDATA spesialisthelsetjenesten gir informasjon om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og ressursutnyttelse. SAMDATA inneholder informasjon om somatisk behandling, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering.
Sengetall presenteres i form av effektive senger.

Effektive senger: Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Dette innebærer en korrigering for antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året.

Medisinske og kirurgiske senger: Senger i somatisk spesialisthelsetjeneste er rapportert med hvilke fagavdeling de tilhører. Avdelingskodene fremgår i avdelingskodeverket fra Statens helsetilsyn, rundskriv IK 44/89. Rapportering av fagtilhørighet er imidlertid ikke helt komplett. Dette medfører flere år et avvik mellom totalt antall effektive senger og antall effektive senger fordelt etter kirurgisk og medisinsk fagtilhørighet.

Data fra SSB.
Datagrunnlag
Effektive senger somatiske sykehus
Velg helseforetak
02 0004 0006 0008 00010 00012 0002009201020112012201320142015
Andel medisinske og kirurgiske senger
Velg år og helseforetak
indikator: Andel kirurgiske senger Helse Midt-Norge RHF: 4 258,38indikator: Andel kirurgiske senger Helse Nord RHF: 4 243,59indikator: Andel kirurgiske senger Helse Sør-Øst RHF: 4 318,3indikator: Andel kirurgiske senger Helse Vest RHF: 4 396,03indikator: Andel kirurgiske senger Norge totalt: 4 307,67indikator: Andel kirurgiske senger Private: 3 701,11indikator: Andel medisinske senger Helse Midt-Norge RHF: 5 741,62indikator: Andel medisinske senger Helse Nord RHF: 5 756,41indikator: Andel medisinske senger Helse Sør-Øst RHF: 5 681,7indikator: Andel medisinske senger Helse Vest RHF: 5 603,97indikator: Andel medisinske senger Norge totalt: 5 692,33indikator: Andel medisinske senger Private: 6 298,890102030405060708090100PrivateNorge totaltHelse Vest RHFHelse Sør-Øst RHFHelse Nord RHFHelse Midt-Norge RHF
Export Print Help Logout

${Details}

${Title}

Export

Advanced

Formatting

Share

You can share a link to a dashboard, or share a link to an image of a dashboard.
Share this dashboard as a link for Silverlight or HTML.
Share this dashboard as a dashboard image.

Bookmark

Choose a name of the Bookmark
Name:
*
The bookmark was successfully created
Open this link in a new browser window.
Schedule Report

Define Delivery Options Delivery Method:
Recipients:
Email Address Allow Unsubscribe
Message Subject: Message Body: Attachments: Include a link to the dashboard in the message body
File Name: Override existing file(s)
Report File Format Dashboard Order

*
Define Schedule
Range
Start Date:
Start Time:
occurrence(s)
Pattern
every day(s)

Define Schedule Recurrence
From:
Until: